euzg2020 eu2020

Περι του Zαγκρεμπ

Τα πρότυπα που ακολουθούν τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης και τα οποία ταυτόχρονα είναι προσαρμοσμένα τόσο στους τουρίστες όσο και στους επιχειρηματικούς εταίρους, κάνουν το Ζάγκρεμπ κεντροευρωπαϊκή όαση για όλους όσους επιθυμούν να ζουν άνετα, να επενδύουν έξυπνα, καθώς και για εκείνους που θέλουν να ρίξουν ματιά στην πλούσια ιστορία του και να ανακαλύψουν πολυάριθμες ιστορίες και εμπειρίες που προσφέρει.   

Η εξαιρετική φιλοξενία των κατοίκων και η πλούσια πολιτιστική και τουριστική προσφορά είναι ο λόγος για τον οποίο η Πόλη του Ζάγκρεμπ κηρύχθηκε ο καλύτερος Χριστουγεννιάτικος προορισμός στην Ευρώπη για τρία συνεχόμενα έτη (2016, 2017 και 2018). Εκτός από την ομορφότερη χριστουγεννιάτικη εμπειρία που μπορεί να σας χαρίσει, η μαγεία της πόλης μπορεί να γίνει αισθητή και κατά τη διάρκεια όλου του έτους, στα καταπράσινα πάρκα και τις λίμνες του Ζάγκρεμπ, στις δασώδεις πλαγιές της οροσειράς Μεντβέντνιτσα, στα σιντριβάνια και στα μνημεία, στις ανθοστοιχίες, στις πλατείες, στους δρόμους και γενικότερα στην εξερεύνηση όλων των κρυφών γωνιών της πόλης που είναι βέβαιο ότι θα κερδίσουν κάθε καρδιά.

Η Πόλη του Ζάγκρεμπ είναι μία από τις πλέον κοινωνικά ευαίσθητες πόλεις στη Δημοκρατία της Κροατίας η οποία προσφέρει στους πολίτες της ασφάλεια και καλύτερο βιοτικό επίπεδο μέσα από πολυάριθμα κοινωνικά μέτρα και φροντίδα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συνταξιούχους, παιδιά και οικογένειες καθώς και σε φοιτητές με την ενεργή υποστήριξη των κοινωνικών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων και σχεδίων των συλλόγων. 
Το Ζάγκρεμπ είναι έδρα του Κροατικού Κοινοβουλίου, του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας.

 

 

Οργάνωση της Πόλης
Η Πόλη του Ζάγκρεμπ είναι αρμόδια για την αυτοδιαχείριση της πόλης και της ευρύτερης νομαρχίας. Τα Διοικητικά Όργανα της πόλης είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση όλων των υποθέσεων που απασχολούν την κρατική διοίκηση της πόλης. 

Διοικητικά Όργανα της Πόλης του Ζάγκρεμπ:
Αστική Συνέλευση ως αντιπροσωπευτικό όργανο
Η Αστική Συνέλευση της Πόλης του Ζάγκρεμπ είναι αντιπροσωπευτικό όργανο των πολιτών η οποία λαμβάνει αποφάσεις στο πλαίσιο διαχείρισης των θεμάτων που απασχολούν την πόλη. Η Αστική Συνέλευση εκτελεί εργασίες σύμφωνα με σχετική νομοθεσία και το Καταστατικό της Πόλης του Ζάγκρεμπ. Οι βουλευτές της Αστικής Συνέλευσης εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες.

Δήμαρχος ως εκτελεστικό όργανο
Ο Δήμαρχος αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί την Πόλη του Ζάγκρεμπ και είναι φορέας των εκτελεστικών υποθέσεων στην πόλη. Ο Δήμαρχος και οι δύο αναπληρωτές του εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες. Με σχετική Απόφαση για την οργάνωση και την αρμοδιότητα των αστικών διοικητικών οργάνων της Πόλης σχηματίστηκαν 24 αστικά γραφεία, ένα αστικό ίδρυμα και δύο επαγγελματικές υπηρεσίες.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Πόλης του Ζάγκρεμπ αποτελείται από 17 αστικούς τομείς και 218 τοπικές επιτροπές. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των κατοίκων της πόλης στα συμβούλια των πιο πάνω οργανισμών, συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για έργα που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή και την εργασία τους. Από το 2001, τα συμβούλια των αστικών τομέων συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση της πόλης και έκτοτε, χρόνο με τον χρόνο, συνεισφέρουν όλο και πιο σημαντικά στην ικανοποίηση των αναγκών κοινής ωφέλειας και άλλων αναγκών των πολιτών της Πόλης, ιδιαίτερα με την επιτυχή σχεδίαση και εφαρμογή μικρών κοινοτικών δράσεων. Από το 2009, στις δραστηριότητες αυτές συνεισφέρουν σημαντικά και τα συμβούλια των τοπικών επιτροπών.


 
Πληθυσμός / Δημογραφικά Μέτρα
Ο βασικός στόχος της Πόλης του Ζάγκρεμπ είναι να δοθεί η δυνατότητα για ασφαλή και ποιοτική ζωή στους πολίτες της και ειδικά στη νεολαία, στις οικογένειες, στους συνταξιούχους και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Στην πόλη του Ζάγκρεμπ τα τελευταία χρόνια σημειώνεται συνεχής δημογραφική αύξηση η οποία είναι αποτέλεσμα των ενθαρρυντικών δημογραφικών μέτρων που λαμβάνονται.

Η Πόλη του Ζάγκρεμπ αποτελεί πολυπολιτισμικό κέντρο της Δημοκρατίας της Κροατίας στο χώρο του οποίου μένουν παραδοσιακά οι κάτοικοι διαφορετικών εθνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών χαρακτηριστικών και δεσμεύσεων οι οποίοι, με ένα ιδιαίτερο και αναντικατάστατο τρόπο, συνεισφέρουν στον πλούτο και τη διαφορετική οικονομική, πολιτική, πολιτιστική και κάθε άλλου είδους ζωή του Ζάγκρεμπ. 

Η Πόλη του Ζάγκρεμπ προστατεύει, βελτιώνει και προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική προστασία και τη συμμετοχή των πολιτών στην καθημερινή ζωή. Συνεπώς, μερικοί από τους στόχους είναι η βελτίωση της ισότητας των φύλων στη δημόσια ζωή και την οικογένεια, η καταπολέμηση φυλετικών και άλλων διακρίσεων, η προστασία των δικαιωμάτων των σεξουαλικών, φυλετικών, εθνικών, θρησκευτικών και άλλων μειονοτήτων καθώς και η ταυτόχρονη βελτίωση των δικαιωμάτων και των ελευθερίων τους. Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και το δικαίωμα στην ελευθερία ένωσης διάφορων παραγόντων οι οποίοι εκπροσωπούν τις ανάγκες και τα συμφέροντα ορισμένων ομάδων πολιτών στην τοπική κοινότητα.