euzg2020 eu2020

Υγεια

Η Πόλη του Ζάγκρεμπ έχει μακρά παράδοση στην υγεία και στις υγειονομικές υπηρεσίες στο υψηλότερο επίπεδο. Ως βασικό στόχο έχει τη γενική αποδοχή της έννοιας «Υγεία για όλους», δηλαδή την εξασφάλιση ολοκληρωμένης ιατρικής βοήθειας και θεραπείας για όλους τους πολίτες. Η προστασία, η διατήρηση και η προώθηση της υγείας εξασφαλίζεται στην Πόλη του Ζάγκρεμπ μέσα από τρία επίπεδα της υγειονομικής περίθαλψης (πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο) τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με την επαγγελματική και επιστημονική συνεργασία. 

Δεδομένου ότι η ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας στρέφεται κυρίως προς τη βελτίωση της ποιότητας αλλά και την προαγωγή της υγείας, η Πόλη του Ζάγκρεμπ ξεκίνησε και εφαρμόζει διάφορα προγράμματα και σχέδια που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας των πολιτών της. Τα προγράμματα και σχέδια αυτά αφορούν τους τομείς της προαγωγής της υγείας, της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, της θεραπείας και της αποκατάστασης της υγείας των πολιτών.

Η στρατηγική «Υγεία για όλους» έχει ως διαρκή στόχο ο κάθε πολίτης να απολαμβάνει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες υγείας. Ο πιο σημαντικός στόχος θεωρείται η προώθηση και η διατήρηση της υγείας για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής των πολιτών και η μείωση της συχνότητας των ασθενειών της σύγχρονης εποχής.     
     

Η Πόλη του Ζάγκρεμπ συμμετέχει στο σχέδιο «Υγιείς Πόλεις» της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Το γεγονός αυτό είναι σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη προς την κατεύθυνση βελτίωσης και προστασίας του ανθρώπινου περιβάλλοντος, στην προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής και στις υγιείς σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων στην πόλη, στον αναπροσανατολισμό των υγειονομικών υπηρεσιών προς την προληπτική ιατρική και στην προώθηση της υγείας, ή εν συντομία, προς τη νέα κοινωνική πολιτική υγείας.
 
Αθλητισμος
Ο φορέας αθλητικών δραστηριοτήτων της Πόλεως του Ζάγκρεμπ είναι η Ομοσπονδία Αθλητισμού του Ζάγκρεμπ η οποία ενθαρρύνει, προωθεί και αναπτύσσει την πολιτική της προώθησης αθλητικών δραστηριοτήτων. Η ανάπτυξη του αθλητισμού του Ζάγκρεμπ βασίζεται στην ένταξη όσο το δυνατόν περισσοτέρων πολιτών στον αθλητισμό ως ενεργών χρηστών των αθλητικών προγραμμάτων, στην ανάπτυξη νέων αθλητών και τη δημιουργία μιας συνέχειας από κορυφαία αθλητικά επιτεύγματα.

 
Αναψυχη
Ως εκ τούτου, καταβάλλονται προσπάθειες να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατόν συνθήκες για την προετοιμασία των ταλαντούχων αθλητών που συμμετέχουν σε εγχώριους και διεθνείς αθλητικούς διαγωνισμούς και σε φορείς της αστικής και της εθνικής κοινότητας του αθλητισμού. Επίσης, έμφαση δίνεται σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του αθλητισμού των κωφών και γενικότερα των ατόμων με αναπηρίες. Για υλοποίηση των πιο πάνω, η Πόλη του Ζάγκρεμπ έχει στην ιδιοκτησία της 162 αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες αυτός ο μεγάλος αθλητικός πληθυσμός εφαρμόζει το ευρύ πρόγραμμά του.
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ζάγκρεμπ επίσης φιλοξενούν μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις παγκόσμιας σημασίας. Εκτός από την παράδοση και την ανάπτυξη, ο αθλητισμός του Ζάγκρεμπ υπερηφανεύεται για τα αποτελέσματά του που αντικατοπτρίζονται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των κροατικών αθλητικών μεταλλίων, κερδισμένων σε διεθνείς διαγωνισμούς, ανήκει στον αθλητισμό του Ζάγκρεμπ. Εκτός από τις οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες, η Πόλη του Ζάγκρεμπ διοργανώνει και πλήθος διαφόρων αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ανάμεσα στις οποίες είναι «Αθλητισμός για όλους», «Παγκόσμια Ημέρα Πεζοπορίας», ο Μαραθώνιος του Ζάγκρεμπ και πολλές άλλες.
 
Αθλητισμός σε αριθμούς: Η Ομοσπονδία Αθλητισμού του Ζάγκρεμπ έχει 71 συνεργαζόμενα μέλη από τα οποία 61 είναι ομοσπονδίες, 6 είναι ενταγμένα μέλη και 3 προσωρινά μέλη. Επιπρόσθετα, στο Ζάγκρεμπ υπάρχουν περίπου 800 αθλητικές λέσχες και 20 επαγγελματικές αθλητικές ενώσεις, οι οποίες έχουν καταγεγραμμένους 18.500 επαγγελματίες αθλητές, 40.000 έφηβους αθλητές και 50.000 ερασιτέχνες αθλητές. Επίσης, στο Ζάγκρεμπ οι περίπου 1.100 σύλλογοι, εμπορικές εταιρείες και ιδρύματα, που είναι εγγεγραμμένα σύμφωνα με τον Νόμο περί Αθλητισμού, συγκεντρώνουν τα μέλη τους και διεξάγουν διάφορα αθλητικά προγράμματα και δραστηριότητες σε 162 αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην ιδιοκτησία της πόλης. 
 
Ποδηλασια
Η ποδηλασία προσφέρει γρήγορη και άνετη μετακίνηση προς τον επιθυμητό προορισμό σε κοντινές και μακρινές αποστάσεις, υγιή άσκηση, φιλική προς περιβάλλον λύση, αθλητική δραστηριότητα και εξαιρετική αναψυχή. Η ποδηλασία γίνεται όλο και πιο δημοφιλές άθλημα και η Πόλη του Ζάγκρεμπ τα τελευταία χρόνια επενδύει έντονα σε υποδομές ποδηλασίας με μια σειρά διαφόρων σχεδίων. Έτσι υποστηρίζει τόσο τους πολίτες όσο και τους τουρίστες να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης.
 
Στην πόλη του Ζάγκρεμπ η οδική κυκλοφορία των ποδηλάτων γίνεται όλο και πιο σημαντική, ιδιαίτερα δε στην εποχή στην οποία ζούμε και η οποία χαρακτηρίζεται από ρύπανση και μεγάλο αριθμό των αυτοκινήτων που δημιουργούν κυκλοφοριακή συμφόρηση. Καταβάλλουμε προσπάθειες να εξασφαλίσουμε στους ποδηλάτες ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής, επεκτείνουμε το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων και οικοδομούμε μια κουλτούρα ποδηλασίας. 

Φυλλάδιο